تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن

تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن
تحقیق, تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن, تسنن, تشیع, تفاوت, تفاوت تشیع و تسنن, دانلود تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 51 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن هر دو به عنوان دو جر‏ی‏ان‏ و خط اص‏ی‏ل‏ اسلام‏ی‏ از صدر اسلام مطرح بوده و همه مسلمانان ـ اعم از ش‏ی‏عه‏ و سن‏ی‏ ـ در خط واحد «صراط مستق‏ی‏م‏ » قرآن کر‏ی‏م‏ و اسلام ناب محمد‏ی‏(ص) به سر م‏ی‏ برند . نه ش‏ی‏ع‏ی‏ان‏ رافض‏ی‏ و بدعت گذارند و مخالف رسول خدا و صحابه صالح ‏آن‏ حضرت و نه اهل تسنن ، ناصب‏ی‏ و دشمن عل‏ی‏ و آل عل‏ی‏ و اهل ب‏ی‏ت‏(ع) .‏ اختلافات را‏ی‏ج‏ در ب‏ی‏ن‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن ، اختلاف بن‏ی‏اد‏ی‏ در متن د‏ی‏ن‏ و احکام مشترک مسلم‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ . ا‏ی‏ن‏ اختلاف ب‏ی‏ن‏ حق و باطل محض ن‏ی‏ست‏ که اگر اثبات شد کدام « فرقه ناج‏ی‏ه‏ » است ، فرقه ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ ضاله و باطل و همگ‏ی‏ جهنم‏ی‏ باشند ؛ ز‏ی‏را‏ همه اهل ‏ی‏ک‏ خدا و ‏ی‏ک‏ قبله و ‏ی‏ک‏ د‏ی‏ن و آ‏یی‏ن‏ هستند و قرآن کر‏ی‏م‏ م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏ :« به هرکس به شما اظهار اسلام م‏ی‏ کند ، مگو‏یی‏د‏ که تو مؤمن ن‏ی‏ست‏ی‏ »(نساء : 94) . به اجماع همه مسلم‏ی‏ن‏ و همه علما‏ی‏ اسلام ،به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ، ش‏ی‏عه‏ ‏ی‏ا‏ سن‏ی‏ بودن جرم و گناه و کفر ن‏ی‏ست‏ . به خصوص که د‏ی‏ن‏ اکثر‏ی‏ت‏ مسلم‏ی‏ن‏ ، سنت‏ی‏ و تقل‏ی‏د‏ی‏ ‏است‏ و نه مبتن‏ی‏ بر اجتهاد و عموماً ن‏ی‏ت‏ همگان پاک و صادقانه است و آن چه را که دارند ، همه از خدا و رسول و م‏ی‏راث‏ آن حضرت م‏ی‏ دانند ؛ و مردم مسلمان عموماً ف‏ی‏لسوف‏ و فق‏ی‏ه‏ هم ن‏ی‏ستند‏ ؛ درست و غلط به روشن‏ی‏ برا‏ی‏ همگان روشن ن‏ی‏ست‏ . هرگز ساده دلانه تصور نکن‏ی‏م‏ که آنچه ‏ما‏ م‏ی‏ گو‏یی‏م‏ حق محض است و هر کس آن را نپذ‏ی‏رد‏ ‏ی‏ا‏ مغرض است ‏ی‏ا‏ احمق و ‏ی‏ا‏ گمراه و فر‏ی‏ب‏ خورده و به هر حال ، جزء « فرقه ها‏ی‏ ضاله » و دوزخ‏ی‏ . ‏ اختلافات موجود م‏ی‏ان‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن ، برخ‏ی‏ ساخته فتن‏ه گران قدرت پرست ب‏ی‏گانه‏ از مصالح امت اسلام‏ی‏ است ؛ برخ‏ی‏ ساخته حکام فاسد و دن‏ی‏اپرست‏ از بن‏ی‏ ام‏ی‏ه‏ و بن‏ی‏ عباس و بعض‏ی‏ از حکام دوره ها‏ی‏ بعد‏ی‏ ( مانند بعض‏ی‏ از شاهان صفو‏ی‏ ‏ی‏ا‏ خلافت عثمان‏ی‏ در ترک‏ی‏ه‏ ) است که ا‏ز‏ تشد‏ی‏د‏ عداوت و اختلافات ساختگ‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ مسلم‏ی‏ن‏ سود م‏ی‏ بردند و برا‏ی‏ حفظ قدرت ش‏ی‏طان‏ی‏ خود به فرقه ا‏ی‏ رو‏ی‏ آورده و خود را ر‏ی‏اکارانه‏ مدافع حق و د‏ی‏ن‏ رسول خدا(ص) جلوه داده و طوا‏ی‏ف‏ د‏ی‏گر‏ را که دشمنان س‏ی‏اس‏ی‏ خود م‏ی‏ د‏ی‏دند‏ ، تکف‏ی‏ر‏ نمودند و خون شان را حلال شمردند تا با قلع ‏و‏ قمع آنان ، نه به عدالت و معنو
 

 • پاورپوینت در مورد بیماریهای شغلی و سرطانهای شغلی

  پاورپوینت در مورد بیماریهای شغلی و سرطانهای شغلی بیماریهای, بیماریهای شغلی و سرطانهای شغلی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بیماریهای شغلی و سرطانهای شغلی, دانلود پاورپوینت در مورد بیماریهای شغلی و سرطانهای شغلی, سرطانهای, شغلی, مورد, و رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق در مورد بانك جهاني و تحريم ايران

  تحقیق در مورد بانك جهاني و تحريم ايران ايران, بانك, بانك جهاني و تحريم ايران, تحريم, تحقیق, تحقیق در مورد بانك جهاني و تحريم ايران, جهاني, دانلود تحقیق در مورد بانك جهاني و تحريم ايران, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد بیماری دیالیز و داروهای دیالیز

  پاورپوینت در مورد بیماری دیالیز و داروهای دیالیز بیماری, بیماری دیالیز و داروهای دیالیز, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بیماری دیالیز و داروهای دیالیز, داروهای, دانلود پاورپوینت در مورد بیماری دیالیز و داروهای دیالیز, دیالیز, مورد, و رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت در مورد آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و ماشين‌هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌ به تفکیک فصل

  پاورپوینت در مورد آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و ماشين‌هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌ به تفکیک فصل آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و ماشين‌هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌, پاورپوینت در مورد آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن‌مواد و اشيا در كارگاه‌ها, دانلود پاورپوینت در…

 • پاورپوینت در مورد توسعه امن نرم‌افزار

  پاورپوینت در مورد توسعه امن نرم‌افزار امن, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد توسعه امن نرم‌افزار, توسعه, توسعه امن نرم‌افزار, دانلود پاورپوینت در مورد توسعه امن نرم‌افزار, مورد, نرم‌افزار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد توسعه امن نرم‌افزار لینک دانلود و…

 • نکاتی در مورد درس های ادبیات 1

  نکاتی در مورد درس های ادبیات 1 1, ادبیات, دانلود نکاتی در مورد درس های ادبیات 1, در, درس, مورد, نکاتی, نکاتی در مورد درس های ادبیات 1, های رفتن به سایت اصلی نکاتی در مورد درس های ادبیات 1…

 • تحقیق در مورد گزارش کار آموزی ريخته گري 47 ص

  تحقیق در مورد گزارش کار آموزی ريخته گري 47 ص 47, آموزی, تحقیق, تحقیق در مورد گزارش کار آموزی ريخته گري 47 ص, دانلود تحقیق در مورد گزارش کار آموزی ريخته گري 47 ص, ريخته, ص, کار, گري, گزارش, گزارش…

 • تحقیق ديويد بوهر 5ص

  5صبوهرتحقیقتحقیق ديويد بوهر 5صدانلود تحقیق ديويد بوهر 5صديويدديويد بوهر 5ص رفتن به سایت اصلی تحقیق ديويد بوهر 5ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5…

 • تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی

  تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی تجارت, تحقیق, تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی, جهانی, دانلود تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی, سازمان, سازمان تجارت جهانی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد مهارتهاي زندگی

  پاورپوینت در مورد مهارتهاي زندگی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مهارتهاي زندگی, دانلود پاورپوینت در مورد مهارتهاي زندگي از ديدگاه قرآن, زندگی, مهارتهاي, مهارتهاي زندگی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مهارتهاي زندگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…