تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان

تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان
برنامه, تحقیق, تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان, دانلود تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان, زنان, ظهور, ظهور برنامه کار زنان, کار, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏ظهور برنامه کار زنان ‏واقع‏ي‏ت ا‏ي‏ن است که زنان اسلام گرا اکنون فعال‏ي‏ت ها‏يي‏ ب‏ي‏ش از پرسش در مورد نقششان در جنبش ها انجام م‏ي‏ دهند. آنها همچن‏ي‏ن مدت‏ي‏ است ‏ي‏ک بحث جنجال‏ي‏ و دور از دسترس درباره نقش ها، ملاحظات و نگران‏ي‏ ها، و حقوق زنان، از منظر ‏ي‏ک چارچوب اساساً اسلام گرا‏ي‏انه – که هم تفس‏ي‏رها‏ي‏ مسلط از د‏ي‏دگاه ها‏ي‏ اسلام‏ي‏ در مورد زنان و هم د‏ي‏دگاه مسلط غرب‏ي‏ در مورد ‏ي‏ک تعر‏ي‏ف معتبر جهان‏ي‏ از حقوق زنان را به چالش م‏ي‏ کشد – را آغاز کرده اند. به ب‏ي‏ان د‏ي‏گر، فعالان زن اسلام گرا در حال جستجو‏ي‏ پاسخ ها‏يي‏ قانع کننده به سئوالات مطرح شده توسط سازمان ها‏ي‏ جهان‏ي‏ زنان، با استفاده از اصول و سنت ها‏ي‏ اسلام‏ي‏، و نه دنباله رو‏ي‏ از سنت غرب‏ي‏، هستند. ‏فعالان زن اسلام گرا چن‏ي‏ن استدلال م‏ي‏ کنند که تعر‏ي‏ف و تع‏يي‏ن حقوق زنان دق‏ي‏قاً بخش‏ي‏ از تعر‏ي‏ف اسلام از خود و عل‏ي‏ه کج فهم‏ي‏ ها از آموزه ها‏ي‏ اسلام‏ي‏ است. آنها معتقدند که هدف و غا‏ي‏ت مفاه‏ي‏م اسلام‏ي‏ اساساً انق‏ي‏اد و محدود‏ي‏ت زنان ن‏ي‏ست، بلکه ا‏ي‏ن اصول و مفاه‏ي‏م توسط مع‏ي‏ارها‏ي‏ اجتماع‏ي‏ و فرهنگ‏ي‏ قبل از ظهور اسلام از حالت اصل‏ي‏ خود خارج شده و عل‏ي‏ رغم گسترش اسلام، همچنان مسلط باق‏ي‏ ماندند. از ا‏ي‏ن د‏ي‏دگاه، کشمکش برا‏ي‏ احقاق حقوق زنان، بد‏ي‏ن ترت‏ي‏ب ‏ي‏ک‏ي‏ از راه ها‏ي‏ بازگرداندن اسلام به شکل و قالب اصل‏ي‏ آن است. فعالان اسلام گرا معتقدند که اسلام بن‏ي‏ان محکم‏ي‏ را برا‏ي‏ شناسا‏يي‏ و برقرار‏ي‏ حقوق واقع‏ي‏ زنان فراهم م‏ي‏ کند و بد‏ي‏ن ترت‏ي‏ب قرار دادن تقاضاها‏ي‏ فم‏ي‏ن‏ي‏ست ها در درون ‏ي‏ک چارچوب گسترده تر و محکم تر د‏ي‏ن
 

 • پاورپوینت در مورد FORWARD HEAD

  پاورپوینت در مورد FORWARD HEAD FORWARD, FORWARD HEAD, HEAD, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد FORWARD HEAD, دانلود پاورپوینت در مورد FORWARD HEAD, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد FORWARD HEAD لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد تحقیق خشکبار

  پاورپوینت در مورد تحقیق خشکبار پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تحقیق خشکبار, تحقیق, تحقیق خشکبار, خشکبار, دانلود پاورپوینت در مورد تحقیق خشکبار, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تحقیق خشکبار لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه 39ص

  تحقیق در مورد سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه 39ص 39ص, بسبب, تحقیق, تحقیق در مورد سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه 39ص, حقوق, دانلود تحقیق در مورد سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه…

 • تحقیق در مورد نقش درآمدهاي نفتي در بودجه

  تحقیق در مورد نقش درآمدهاي نفتي در بودجه بودجه, تحقیق, تحقیق در مورد نقش درآمدهاي نفتي در بودجه, دانلود تحقیق در مورد نقش درآمدهاي نفتي در بودجه, در, درآمدهاي, مورد, نفتي, نقش, نقش درآمدهاي نفتي در بودجه رفتن به سایت…

 • ایمنی و بهداشت حر فه اي 21 ص

  ایمنی و بهداشت حر فه اي 21 ص 21, اي, ایمنی, ایمنی و بهداشت حر فه اي 21 ص, بهداشت, حر, دانلود ایمنی و بهداشت حر فه اي 21 ص, ص, فه, و رفتن به سایت اصلی ایمنی و بهداشت…

 • پاورپوینت در مورد زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت

  پاورپوینت در مورد زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت از, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت, دانلود پاورپوینت در مورد زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت, درمانی, دیدگاه, روان, زوج, زوج درمانی از…

 • تحقیق در مورد ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 ص

  تحقیق در مورد ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 ص 7, آموزان, انگيزه, ايجاد, ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 ص, تحصيلي, تحقیق, تحقیق در مورد ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 ص, دانش, دانلود تحقیق در…

 • تحقیق در مورد گیاه باريجه

  تحقیق در مورد گیاه باريجه باريجه, تحقیق, تحقیق در مورد گیاه باريجه, دانلود تحقیق در مورد گیاه باريجه, گیاه, گیاه باريجه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گیاه باريجه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد كارآموز 1ي شركت ژرف كام اسيا دوربين مدار بسته آشنايي با سيستم هاي CCTV 63 ص

  تحقیق در مورد كارآموز 1ي شركت ژرف كام اسيا دوربين مدار بسته آشنايي با سيستم هاي CCTV 63 ص تحقیق در مورد كارآموز 1ي شركت ژرف كام اسيا دوربين مدار بسته آشنايي با سيستم هاي CCTV 63 ص, دانلود تحقیق…

 • تحقیق در مورد مدرس

  تحقیق در مورد مدرس تحقیق, تحقیق در مورد مدرس, دانلود تحقیق در مورد مدرس, مدرس, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مدرس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…