تحقیق در مورد فمینیسم 33 ص

تحقیق در مورد فمینیسم 33 ص
33, تحقیق, تحقیق در مورد فمینیسم 33 ص, دانلود تحقیق در مورد فمینیسم 33 ص, ص, فمینیسم, فمینیسم 33 ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد فمینیسم 33 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏فمنیسم‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏فم‏ی‏ن‏ی‏سم‏راهپ‏ی‏ما‏یی‏ ‏روز‏ ‏جهان‏ی‏ ‏زن‏ ‏در‏ ‏بنگلادش‏ ‏به‏ ‏ابتکار‏ ‏سازمان‏ ‏مل‏ی‏ ‏کارگران‏ ‏زن‏ ‏در‏ ‏۸‏ ‏مارس‏ ‏۲۰۰۵‏فم‏ی‏ن‏ی‏سم‏ ‏باور‏ ‏داشتن‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏برابر‏ی‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏،‏ ‏اجتماع‏ی‏،‏ ‏و‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏است‏. ‏فم‏ی‏ن‏ی‏سم‏ ‏مباحثه‏‌‏ا‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جنبش‏‌‏ها،‏ ‏نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فلسفه‏‌‏ها‏ی‏ ‏گوناگون‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏تفاوت‏ ‏جنس‏ی‏ت‏ی‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏برابر‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏زنان‏ ‏دفاع‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏برا‏ی‏ ‏حقوق‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏زنان‏ ‏مبارزه‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏.‏واژه‏ٔ‏ ‏فمينيسم‏ ‏را‏ ‏نخستين‏ ‏بار‏ ‏شارل‏ ‏فوريه،‏ ‏سوسياليست‏ ‏قرن‏ ‏نوزدهم‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏دفاع‏ ‏از‏ ‏جنبش‏ ‏حقوق‏ ‏زنان‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏برد‏.‏فم‏ی‏ن‏ی‏سم‏ ‏مجموعه‏ٔ‏ ‏گسترده‏‌‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏نظر‏ی‏ات‏ ‏اجتماع‏ی‏،‏ ‏جنبش‏‌‏ها‏ی‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏،‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏نش‏‌‏ها‏ی‏ ‏فلسف‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏عمدتاً‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏ٔ‏ ‏زنان‏ ‏برانگ‏ی‏خته‏ ‏شده‏‌‏اند‏ ‏ی‏ا‏ ‏از‏ ‏آنان‏ ‏الهام‏ ‏گرفته‏‌‏اند،‏ ‏مخصوصا‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏اجتماع‏ی‏،‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏و‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏آن‏‌‏ها‏. ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏جنبش‏ ‏اجتماع‏ی‏،‏ ‏فم‏ی‏ن‏ی‏سم‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ ‏تمرکز‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معطوف‏ ‏به‏ ‏تحد‏ی‏د‏ ‏نابرابر‏ی‏‌‏ها‏ی‏ ‏جنس‏ی‏ت‏ی‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏شبرد‏ ‏حقوق،‏ ‏علا‏ی‏ق‏ ‏و‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏زنان‏ ‏کرده‏‌‏است‏. ‏فم‏ی‏ن‏ی‏سم‏ ‏عمدتاً‏ ‏از‏ ‏ابتدا‏ی‏ ‏قرن‏ ‏۱۹‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏آمد‏. ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏مردم‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏وس‏ی‏ع‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏را‏ ‏پذ‏ی‏رفتند‏ ‏که‏ ‏زنان‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏مرد‏ ‏محور،‏ ‏سرکوب‏ ‏م‏ی‏‌‏شوند‏.‏در‏ ‏ط‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏قرن‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏م‏ ‏جنبش‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏زنان‏ ‏هدف‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏ساختارها‏ی‏ ‏اقتصاد‏ی‏-‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏تبع‏ی‏ض‏ ‏جنس‏ی‏ت‏ی‏ ‏عل‏ی‏ه‏ ‏زنان‏ ‏قرار‏ ‏داده‏‌‏ ‏است‏.‏فم‏ی‏ن‏ی‏ست‏‌‏ها‏ی‏ ‏اول‏ی‏ه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏اصطلاح‏ «‏موج‏ ‏اول‏»‏ ‏م‏ی‏‌‏نامند‏. ‏نهضت‏‌‏ها‏ی‏ ‏حق‏‌‏طلبانه‏ ‏زنان‏ ‏تا‏ ‏سال‏ ‏۱۹۶۰‏ ‏جزء‏ ‏موج‏ ‏اول‏ ‏هستند‏. ‏اول‏ی‏ن‏ ‏آثار‏ ‏زنان‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موج‏ ‏از‏ ‏نقش‏ ‏محدود‏ ‏زنان‏ ‏انتقاد‏ ‏م‏ی‏‌‏کنند‏ ‏بدون‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏لزوماً‏ ‏به‏ ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏نامساعد‏ ‏آنان‏ ‏اشاره‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏مردان‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بابت
 

 • ريشه‏هاى عبادت

  دانلود ريشه‏هاى عبادتريشه‏هاىريشه‏هاى عبادتعبادت رفتن به سایت اصلی ريشه‏هاى عبادت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   1…

 • تحقیق در مورد قانون مالیاتهای مستقیم

  تحقیق در مورد قانون مالیاتهای مستقیم تحقیق, تحقیق در مورد قانون مالیاتهای مستقیم, دانلود تحقیق در مورد قانون مالیاتهای مستقیم, قانون, قانون مالیاتهای مستقیم, مالیاتهای, مستقیم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قانون مالیاتهای مستقیم لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد فرآيند جلسه مشاوره و درمان 8ص

  تحقیق در مورد فرآيند جلسه مشاوره و درمان 8ص 8ص, تحقیق, تحقیق در مورد فرآيند جلسه مشاوره و درمان 8ص, جلسه, دانلود تحقیق در مورد فرآيند جلسه مشاوره و درمان 8ص, درمان, فرآيند, فرآيند جلسه مشاوره و درمان 8ص, مشاوره,…

 • پاورپوینت در مورد شناسنامه و نمودار مراحل انجام كارمعاونت بهبود توليدات گياهي

  پاورپوینت در مورد شناسنامه و نمودار مراحل انجام كارمعاونت بهبود توليدات گياهي ا, پاورپوینت در مورد شناسنامه و نمودار مراحل انجام کار اداره امور پيمانها و قراردادها, دانلود پاورپوینت در مورد شناسنامه و نمودار مراحل انجام کار اداره امور پيمانها…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابرسي نوين در ايران ، حسابرسي داخلي و كنترلـهاي داخلي

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابرسي نوين در ايران ، حسابرسي داخلي و كنترلـهاي داخلي حسابرسي داخلي و كنترلـهاي د, حسابرسي داخلي و كنترلـهاي داخلي, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابرسي نوين در ايران, مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابرسي نوين در…

 • تحقیق در مورد بسکتبال 40 ص

  تحقیق در مورد بسکتبال 40 ص 40, بسکتبال, بسکتبال 40 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بسکتبال 40 ص, دانلود تحقیق در مورد بسکتبال 40 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بسکتبال 40 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ساختمان فلزي 28 ص

  تحقیق در مورد ساختمان فلزي 28 ص 28, تحقیق, تحقیق در مورد ساختمان فلزي 28 ص, دانلود تحقیق در مورد ساختمان فلزي 28 ص, ساختمان, ساختمان فلزي 28 ص, ص, فلزي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ساختمان…

 • تحقیق مهدویت

  تحقیقتحقیق مهدویتدانلود تحقیق مهدویتمهدویت رفتن به سایت اصلی تحقیق مهدویت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   1‏پیشگفتار‏سپاس…

 • بیمه تامین اجتماعی 22 ص

  بیمه تامین اجتماعی 22 ص 22, اجتماعی, بیمه, بیمه تامین اجتماعی 22 ص, تامین, دانلود بیمه تامین اجتماعی 22 ص, ص رفتن به سایت اصلی بیمه تامین اجتماعی 22 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق چكيده بررسی رابطه بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات دینی دانش آموزان

  تحقیق چكيده بررسی رابطه بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات دینی دانش آموزانچكيده بررسی رابطه بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات دینی دانش آموزاندانلود تحقیق چكيده بررسی رابطه بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم…